Werkwijze

Herman helpt.nu wil graag zijn jarenlange ervaring op het gebied van schuldhulpverlening delen met werkgevers om zodoende in een vroeg stadium duurzame oplossingen te kunnen bieden aan hun werknemers.

Een kennismakingsgesprek (1 uur) tussen Herman helpt.nu en de werkgever is kosteloos, een kopje koffie of thee is voldoende.

Als er een opdracht voor Herman helpt.nu uit voortvloeit zal er een intakegesprek op korte termijn plaatsvinden met de desbetreffende medewerker en zal hierna een traject opgestart gaan worden.

Indien nodig in samenwerking met een bewindvoerder/registeraccountant die een traject schuldhulpverlening kan/mag gaan opstarten.

Doel van deze samenwerking is om op een zo kort mogelijke termijn rust te creëren voor de medewerker en tot een structurele oplossing te komen met de schuldeisers.

En dat de medewerker zich weer volledig kan gaan focussen waar hij/zij voor is aangenomen.

Echter in een vroeg stadium is een bewindvoerder mogelijk nog niet nodig en kunnen we de situatie snel onder controle brengen en onderzoeken wat de kern van het financieel probleem is.

Dit alles om zodoende betalingsachterstanden in de toekomst te voorkomen.

Herman helpt.nu heeft diverse tools tot zijn beschikking die hiervoor ingezet kunnen worden.

Herman helpt.nu is partner van "Strategie met ballen" met als motto; "iets doen voor een ander waar die ander wat aan heeft".